Radio Online

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

ทดลองฟัง

พุทธพรหมปัญโญ เรดิโอ
หลวงตาม้าบรรยายธรรม เวลาประมาณ 19:30 น.

*** มือถือระบบแอนดรอยด์ถ้ากดฟังไม่ได้ ให้ดูวิธีแก้ไขด้านล่าง / ส่วนกรณีอื่นๆ ที่กดฟังไม่ได้ คือ.. ไม่มีการถ่ายทอดฯ, ไฟดับ, หรือไม่ได้เปิดระบบ เป็นต้น ..เนื่องจากเป็นช่วงทดลองฟัง (อนุโมทนาบุญกับสาขายางงามที่จัดทำวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะ..สาธุๆ)

!!! มือถือแอนดรอยด์ ที่คลิก Link มาจากแอพ Facebook ถ้าไม่แสดงปุ่ม play ให้คลิกเมนูขวามือที่อยู่ด้านบนสุด(ที่มี 3 จุด) แล้วเลือกเปิดในเบราเซอร์อะไรก็ได้ที่เครื่องเรามี เช่น Chrome ก็จะแสดงปุ่ม play และสามารถกดฟังได้เลย •••ดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง

*** ขออนุโมทนาบุญท่านที่สวดมนต์แผ่เมตตาเป็นประจำค่ะ ***

>>>หัวข้อที่เกี่ยวข้อง >>เทปเสียงสวด 24 ชั่วโมง

ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com