ตารางสวดมนต์

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
สวดมนต์วันละ 7 เวลา
บทพระมหาจักรพรรดิ

ตารางสวดมนต์ของทางวัด
บางรอบเริ่มก่อนเวลา ซึ่งยืดหยุ่นตามเหมาะสม

1. เวลา 04:00-07:00 น.(สวดไตรสรณคมน์ 108 จบ ตามด้วยบทจักรพรรดิ)
2. เวลา 10:00-11:00 น.
3. เวลา 13:00-14:00 น.
4. เวลา 15:30-16:30 น.
5. เวลา 18:00-19:00 น.
6. เวลาประมาณ 19:30 น. ฟังการบรรยายธรรมจาก “หลวงตาม้า” และสวดมนต์รอบค่ำในเวลา 20:30 น. สิ้นสุดประมาณ 21:00 น.
7. รอบดึก เวลา 22:00-23:00 น.

*** หลังจากสวดมนต์รอบค่ำ เมื่อพักสักครู่แล้ว ทางวัดก็จะเปิดเทปบทสวดมนต์ต่อเนื่องไปจนถึง 23:00 น. แล้วสัพเพฯ พร้อมกัน ***
*** ตารางอัปเดทเมื่อเดือนสิงหาคม 2562

ขณะสวดมนต์ ขอให้ผู้มาปฏิบัติธรรม หรือนักบวช, หรือผู้ที่อยู่ประจำในวัด โปรดให้ความสำคัญและให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ดูหนังฟังเพลงหรือเกาะกลุ่มสนทนากันเสียงดัง อันเป็นที่รบกวนการสวดมนต์ภาวนาซึ่งเป็นสิ่งที่ทางวัดให้ความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้..เพื่อรักษาความสงบสุขและเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป

บันทึกบุญต่อเนื่อง

>>ทุกสัปดาห์ทางวัดฯ จัดกิจกรรมเพื่อสวดมนต์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น. สวดต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ เวลา 19:00 น. สวดมนต์ในอิริยาบถ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน บันทึกบุญด้วยอารมณ์สบายๆ

คำสอนของพระเดชพระคุณ “หลวงตาม้า”

“ให้ระวังตัวเอง – ระวังคนอื่น”


วัดเราเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ ไม่มีพี่เลี้ยงคอยบอก” ..ให้ดูแลข้อวัตรตนเอง ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น


กินพอดี, นอนพอดี, พูดน้อย, สวดมนต์ทำกรรมฐานให้มาก


ที่วัดเราไม่ใช้ให้ใครทำอะไร ให้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนา ลดการพูดคุยและสื่อสารเท่าที่จำเป็น ห้ามเกาะกลุ่มคุยกัน ห้ามเกาะกลุ่มทำอาหาร


จังหวะภพชาติ , เวลา, สถานที่, โอกาส ..เหมาะแล้วที่ได้มาปฏิบัติ ชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมาก มีอาหาร, มีที่อยู่อาศัย, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค …แค่นี้ก็พออยู่ได้แล้ว ..ให้รีบปฏิบัติ จะทำหรือไม่ทำ “ยังไงเราก็ต้องตาย”


“อย่าอยู่อย่างประมาท” ตอนนี้ยังไม่รู้หรอก..แต่พอตายไปจะเสียดายทีหลังว่า…ทำไมเราไม่ทำ ?


“พุทธพรหมปัญโญ”
พุทธะ ก็คือผู้รู้, ผู้ตื่น, ผู้เบิกบาน
ส่วน “พรหมปัญโญ” คือผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา) เป็นผู้ไม่รำคาญในรูป/รส/กลิ่น/เสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน

>> เรียนเชิญญาติธรรมทุกท่าน หาเวลามาบันทึกบุญด้วยกันนะคะ สำหรับท่านที่จะเดินทางมาวัด สามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในเวลา 08:00-17:00 น. เรื่องที่พักอ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ , อ่านคำแนะนำการเดินทางคลิกที่นี่ , ผู้เริ่มต้นสวดบทจักรพรรดิสามารถอ่านคำแนะนำคลิกที่นี่ , อ่านและฟังเสียงสวดคลิกที่นี่

>> หากไม่มีเวลาเดินทางมาวัด ก็สามารถสวดมนต์ที่บ้านได้ และสวดได้ทุกที่ทุกเวลาเท่าที่นึกได้ ญาติธรรมสามารถขอพระผงฯ สำหรับกำภาวนา พร้อมบทสวดมนต์และรูปหลวงปู่ดู่ เพื่อทำกรรมฐานที่บ้าน โดยทางวัดแจกฟรี ! อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com