ตารางสวดมนต์

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

วัดถ้ำเมืองนะ สวดมนต์วันละ 7 รอบ
บางรอบเริ่มก่อนเวลา ซึ่งยืดหยุ่นตามเหมาะสม

1. เวลา 04:00-07:00 น.(สวดไตรสรณคมน์ 108 จบ ตามด้วยบทพระมหาจักรพรรดิ)
2. เวลา 10:00-11:00 น.
3. เวลา 13:00-14:00 น.
4. เวลา 15:30-16:30 น.
5. เวลา 18:00-19:00 น.
6. เวลาประมาณ 19:30 น. ฟังการบรรยายธรรมจาก “หลวงตาม้า” และสวดมนต์รอบค่ำในเวลา 20:30 น. สิ้นสุดประมาณ 21:00 น.
7. รอบดึก เวลา 22:00-23:00 น.

*** หลังจากสวดมนต์รอบค่ำ เมื่อพักสักครู่แล้ว ทางวัดก็จะเปิดเทปบทสวดมนต์ต่อเนื่องไปจนถึง 23:00 น. แล้วสัพเพฯ พร้อมกัน ***
*** ตารางอัปเดทเมื่อเดือนสิงหาคม 2562

ขณะสวดมนต์ ขอให้ผู้มาปฏิบัติธรรม หรือนักบวช, หรือผู้ที่อยู่ประจำในวัด โปรดให้ความสำคัญและให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ดูหนังฟังเพลงหรือเกาะกลุ่มสนทนากันเสียงดัง อันเป็นที่รบกวนการสวดมนต์ภาวนาซึ่งเป็นสิ่งที่ทางวัดให้ความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้..เพื่อรักษาความสงบสุขและเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป

บันทึกบุญต่อเนื่อง

>>ทุกสัปดาห์ทางวัดฯ จัดกิจกรรมเพื่อสวดมนต์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น. สวดต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ เวลา 19:00 น. สวดมนต์ในอิริยาบถ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน บันทึกบุญด้วยอารมณ์สบายๆ

คำสอนของพระเดชพระคุณ “หลวงตาม้า”

รักทุกคน ไว้ใจบางคน ไม่เกลียดใครสักคน


ให้ฝากความดีไว้กับมนุษย์, สัตว์, วิญญาณ เพราะในการเวียนว่ายตายเกิดต้องเจอกันอยู่ อย่าไปทำไม่ดีกับใคร, อย่าไปว่าใคร-ให้ว่าตัวเอง


ที่วัดไม่ได้บังคับใช้ให้ใครทำงานอะไร แต่เน้นให้สวดมนต์ภาวนา หรือถ้าใครจะทำ..ก็อย่าไปว่าคนอื่นที่เขาไม่ทำ ให้ระวังวจีกรรมที่ไม่ดี


“ให้ระวังตัวเอง – ระวังคนอื่น”


วัดเราเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ ไม่มีพี่เลี้ยงคอยบอก” ..ให้ดูแลข้อวัตรตนเอง ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น /ที่วัดเราเน้นการสวดมนต์ ไม่มีพิธีดูดวงสะเดาะเคราะห์


ถ้าจะไปนั่งคุยกัน ..ไปนอนดีกว่า เห็นหลายรายแล้ว ยิ่งคุยมากยิ่งกระทบกันมาก แรกๆ ก็คุยกันดี ต่อไปก็มีการกระทบอารมณ์กัน ..เสียเวลามาแก้ไข !


กินพอดี, นอนพอดี, พูดน้อย, สวดมนต์ทำกรรมฐานให้มาก


ผู้ที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติถือว่าโชคดีมาก ให้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนา ลดการพูดคุยและสื่อสารเท่าที่จำเป็น ไม่ควรเกาะกลุ่มคุยกัน / ไม่ควรเกาะกลุ่มทำอาหาร


ที่วัดเราไม่ได้เน้นว่าต้องบวชโกนผม เพราะจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็สวดมนต์ภาวนาได้เหมือนกัน จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ได้ ไม่ได้บังคับ ส่วนคนที่กลับบ้านไปก็อย่าหยุดสวดมนต์ ให้อธิษฐานบวชจิตหรือบวชในก็ได้ หรือให้ทำต่อเนื่อง จะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้


จังหวะภพชาติ , เวลา, สถานที่, โอกาส ..เหมาะแล้วที่ได้มาปฏิบัติ ชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมาก มีอาหาร, มีที่อยู่อาศัย, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค …แค่นี้ก็พออยู่ได้แล้ว ..ให้รีบปฏิบัติ จะทำหรือไม่ทำ “ยังไงเราก็ต้องตาย”


“อย่าอยู่อย่างประมาท” ตอนนี้ยังไม่รู้หรอก..แต่พอตายไปจะเสียดายทีหลังว่า…ทำไมเราไม่ทำ ?


“พุทธพรหมปัญโญ”
พุทธะ ก็คือผู้รู้, ผู้ตื่น, ผู้เบิกบาน
ส่วน “พรหมปัญโญ” คือผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา) เป็นผู้ไม่รำคาญในรูป/รส/กลิ่น/เสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน

>> หากไม่มีเวลาเดินทางมาวัด ก็สามารถสวดมนต์ที่บ้านได้ และสวดได้ทุกที่ทุกเวลาเท่าที่นึกได้ ญาติธรรมสามารถขอพระผงฯ สำหรับกำภาวนา พร้อมบทสวดมนต์และรูปหลวงปู่ดู่ เพื่อทำกรรมฐานที่บ้าน โดยทางวัดแจกฟรี ! อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com

Webmaster : Ask Luangta