บัญชีหลวงตาม้า และการร่วมบุญ

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

กราบเรียนทุกท่าน
บัญชีที่ร่วมบุญโดยตรงกับวัดถ้ำเมืองนะ ต้องเป็นชื่อหลวงตาม้าเท่านั้น
ชื่อบัญชีคือ พระวรงคต วิริยะธโร 

โดยบัญชีที่สะดวกต่อการโอนเพื่อร่วมบุญโครงการต่างๆ ที่มีการมอบพระที่ระลึก หรือโอนเพื่อบูชาวัตถุมงคลของทางวัด
โปรดโอนเข้าบัญชี *** กสิกรไทย ***

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร
เลขที่ 383-2-23925-8
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม่
ประเภทออมทรัพย์

***บัญชีข้างต้นนี้(กสิกรไทย) เป็นบัญชีที่ทางวัดจะเช็คยอดโอนได้ทันทีด้วยการเช็ค SMS Alert ซึ่งสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ของวัดที่ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อความรวดเร็วสำหรับญาติธรรมที่ติดต่อเข้ามาอีกด้วย***

*** ส่วนท่านที่ประสงค์ร่วมบุญโดยไม่ขอรับพระที่ระลึก หรือร่วมบุญโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงหลักฐาน ก็สามารถโอนเข้าบัญชีของหลวงตาม้าบัญชีใดก็ได้ เช่น ไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/หรือกสิกรไทย

*** แต่ในที่นี้จะให้ข้อมูลไว้เฉพาะบัญชีของกสิกรไทยเท่านั้น เนื่องจากเหตุผลที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นค่ะ***

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
✻✻✻✻✻✻✻
ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com