วิธีปฏิบัติ

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

Created with Sketch.

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

ข้อวัตรคือ กิน-นอน-สวดมนต์

ในหน้านี้แนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้สนใจทบทวนความรู้ ส่วนรายละเอียดที่มากขึ้น โปรดฟังจากการบรรยายธรรมของพระเดชพระคุณท่าน “หลวงตาม้า” เป็นหลักนะคะ

✓ ตารางสวดมนต์ และกฎข้อห้าม >> คลิกอ่าน


>> ในการสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิ ให้สวดด้วยอารมณ์สบายๆ ไม่กด/ ไม่เพ่ง/ อย่าอยากหรือไม่อยากเห็นนิมิต แต่ให้วางอารมณ์กลางๆ, ทำอารมณ์ให้สบายๆ ตาอยู่ที่ภาพพระ (มองสบายๆ) จิตอยู่ที่พระ (ที่นำมากำภาวนา) หรือจิตอยู่กับไตรสรณคมน์, หรืออยู่กับหลวงปู่ดู่, หรืออยู่กับจักรพรรดิ, หรืออยู่กับคำบริกรรมบทสวด นั่นคือ..ให้จิตอยู่กับบุญกุศล (สำหรับกรรมฐานในที่นี้กล่าวถึง “อนุสติ” คือการตามระลึก เวลาเรานึกถึงหลวงปู่ดู่ ก็คือสังฆานุสตินั่นเอง)

>> มองภาพพระ(ภาพใดก็ได้ที่เราชอบ) แล้วหลับตาเบาๆ ..นึกถึงภาพพระเอาไว้ พอภาพหายไปก็ลืมตามองใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สบายๆ หรือบางท่านก็นึกในใจคุยกับหลวงปู่ดู่, บางท่านก็นึกไปสวดหรือไปสัพเพฯ ตามสถานที่ต่างๆ, บางท่านก็พิจารณาข้อธรรม, บางท่านก็พิจารณาความหมายของบทสวด เป็นต้น ให้จิตวนเวียนอยู่แถวนี้ และนึกในใจขอบารมีหลวงปู่ดู่ อัญเชิญเทพพรหมทุกภพทุกชั้น และทุกภพภูมิ มาสวดมนต์กับเราด้วย โดยเฉพาะโลกของวิญญาณ เวลาเราสวด-เขาก็สวด, จิตเราสว่าง-เขาก็สว่าง เป็นมิตรเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิด

>> การแผ่บุญ หรือการสัพเพฯ อัญเชิญพระเข้าตัว
น้อมอาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ, บารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิเป็นต้นมา, บารมีรวมพระปัจเจกฯ, พระโพธิสัตว์, พระธรรม, พระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต

..น้อมมา..ผ่านที่เรา..ซึ่งมีรูปนาม พร้อมเจริญเมตตา(คือมีความปรารถนาดี ) แล้วแผ่บุญให้กับโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุอย่างไม่มีประมาณ แผ่ให้กับทุกรูปทุกนาม (หรือเจาะจงแผ่ให้ใครก็ได้ เช่น แผ่ให้กับครูบาอาจารย์, บิดามารดา, หมู่ญาติ, ผู้มีพระคุณ, เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เป็นต้น) หรือน้อมจิตแผ่ตามที่พระท่านนำกล่าวในช่วงสัพเพตามเวลาสวดของถ้ำเมืองนะ

>>ซึ่งในขณะเราสวดมนต์ ก็เป็นการแผ่บุญไปด้วย โดยอธิษฐานให้บุญกุศลที่เราสร้าง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันและอนาคต ให้แผ่ไปโดยอัตโนมัติตลอดชีวิต

 >> สิ่งที่ท่านเน้น..คือ  ให้สวดมนต์ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน, จะกินข้าว, อาบน้ำ ฯลฯ ก็ให้หมั่นสวด, หมั่นแผ่, หมั่นโมทนาบุญ, หมั่นห่างจากอารมณ์ทางโลก อยู่ไหนก็สวดได้ จะอยู่ในห้องน้ำ หรือจะทำกิจอันใดอยู่ก็สวดได้ เพราะเวลาเราตาย เราก็ตายได้ทุกที่ ท่านจึงให้หมั่นสวดได้ทุกที่ทุกเวลา จะสวดในใจหรือสวดออกเสียงก็ได้ตามความเหมาะสม *** สิ่งสำคัญคือ “ทรงพรหมวิหาร” คือ.. มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา ไม่รำคาญในรูปรสกลิ่นเสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน.

ไปไหนก็สวด ไปไหนก็แผ่เมตตา ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็รีบเบนรีบเปลี่ยนให้ไว ให้จิตผูกอยู่กับไตรสรณคมน์, อยู่กับจักรพรรดิ, อยู่กับหลวงปู่ดู่ โดยเฉพาะตอนนอน ให้สวดจนหลับ นอนที่ไหนก็ให้สวด ให้ทำอย่างนี้ทุกวัน…จนชิน.

เวลาจะแผ่บุญ ให้นึกถึงหลวงปู่ดู่ทุกครั้ง แล้วแผ่ให้กับมนุษย์, สัตว์, วิญญาณ หรือ แผ่ให้กับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ …ไปไหนก็หมั่นสวดหมั่นแผ่เป็นประจำจนกลายเป็นปกตินิสัย

“หลวงปู่ดู่” ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมาก กระแสบุญบารมีของท่านยังหมุนเวียนอยู่ในโลก ดังนั้น เราจึงน้อมมาเพื่อแผ่เมตตา หรือเพื่อสร้างบารมี หรือเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเอง, ต่อส่วนรวม, ต่อโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งในการขอบารมีท่านมาสร้างประโยชน์นี้ ขอเพียงเป็นสิ่งที่ถูกครรลองคลองธรรม.

วัดถ้ำเมืองนะ เป็นวัดที่เน้นการสวดมนต์ภาวนา  ซึ่งทางวัดจะสวดบท “พระมหาจักรพรรดิ” เป็นหลัก

โดยคำสอนของพระเดชพระคุณ พระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) ซึ่งท่านเดินตามปฏิปทาของ “หลวงปู่ดู่ พระพรหมปัญโญ” วัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นบรมครูที่ท่านเคารพศรัทธายิ่ง และเป็นผู้จุดประกายความรู้ให้กับท่าน  จากนั้นก็ได้ฝึกฝนเพียรปฏิบัติ แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด เพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่นำไปปฏิบัติได้พัฒนาจิตตนเอง  เพื่อสร้างกำลังในการเวียนว่ายตายเกิด  และสร้างบารมีในแนวทางของโพธิสัตว์ เพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่ยังเวียนว่ายตายเกิด และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง นั่นคือศาสตร์ของโพธิสัตว์ โดยมีข้อปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คือ การสวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน โดยทรงพรหมวิหารเป็นข้อธรรมสำคัญ.

คลิกฟัง หลวงตาม้าอธิบายถึงศาสตร์ของหลวงปู่ดู่คลิกฟัง ศาสตร์ของหลวงปู่ดู่ ท่านสอนหลวงตาม้าอย่างไร ?คลิกฟัง สิ่งที่หลวงปู่ดู่ ท่านเตือนให้ระวัง !*** คลิกฟัง Radio ถ่ายทอดสดเสียง หลวงตาม้าบรรยายธรรม เวลาประมาณ 19:30 น.

*** คลิกฟังเสียงสวดมนต์ บทพระมหาจักรพรรดิ
*** ตารางสวดมนต์ของทางวัด และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

คำสอนของพระเดชพระคุณ “หลวงตาม้า”

รักทุกคน ไว้ใจบางคน ไม่เกลียดใครสักคน


ให้ฝากความดีไว้กับมนุษย์, สัตว์, วิญญาณ เพราะในการเวียนว่ายตายเกิดต้องเจอกันอยู่ อย่าไปทำไม่ดีกับใคร, อย่าไปว่าใคร-ให้ว่าตัวเอง


ที่วัดไม่ได้บังคับใช้ให้ใครทำงานอะไร แต่เน้นให้สวดมนต์ภาวนา หรือถ้าใครจะทำ..ก็อย่าไปว่าคนอื่นที่เขาไม่ทำ ให้ระวังวจีกรรมที่ไม่ดี


“ให้ระวังตัวเอง – ระวังคนอื่น”


วัดเราเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ ไม่มีพี่เลี้ยงคอยบอก” ..ให้ดูแลข้อวัตรตนเอง ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น /ที่วัดเราเน้นการสวดมนต์ ไม่มีพิธีดูดวงสะเดาะเคราะห์


ถ้าจะไปนั่งคุยกัน ..ไปนอนดีกว่า เห็นหลายรายแล้ว ยิ่งคุยมากยิ่งกระทบกันมาก แรกๆ ก็คุยกันดี ต่อไปก็มีการกระทบอารมณ์กัน ..เสียเวลามาแก้ไข !


กินพอดี, นอนพอดี, พูดน้อย, สวดมนต์ทำกรรมฐานให้มาก


ผู้ที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติถือว่าโชคดีมาก ให้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนา ลดการพูดคุยและสื่อสารเท่าที่จำเป็น ไม่ควรเกาะกลุ่มคุยกัน / ไม่ควรเกาะกลุ่มทำอาหาร


ที่วัดเราไม่ได้เน้นว่าต้องบวชโกนผม เพราะจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็สวดมนต์ภาวนาได้เหมือนกัน จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ได้ ไม่ได้บังคับ ส่วนคนที่กลับบ้านไปก็อย่าหยุดสวดมนต์ ให้อธิษฐานบวชจิตหรือบวชในก็ได้ หรือให้ทำต่อเนื่อง จะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้


จังหวะภพชาติ , เวลา, สถานที่, โอกาส ..เหมาะแล้วที่ได้มาปฏิบัติ ชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมาก มีอาหาร, มีที่อยู่อาศัย, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค …แค่นี้ก็พออยู่ได้แล้ว ..ให้รีบปฏิบัติ จะทำหรือไม่ทำ “ยังไงเราก็ต้องตาย”


“อย่าอยู่อย่างประมาท” ตอนนี้ยังไม่รู้หรอก..แต่พอตายไปจะเสียดายทีหลังว่า…ทำไมเราไม่ทำ ?


“พุทธพรหมปัญโญ”
พุทธะ ก็คือผู้รู้, ผู้ตื่น, ผู้เบิกบาน
ส่วน “พรหมปัญโญ” คือผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา) เป็นผู้ไม่รำคาญในรูป/รส/กลิ่น/เสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน

เว็บไซต์พุทธพรหมปัญโญ
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.org

Webmaster : Ask Luangta