วิธีปฏิบัติ

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

Created with Sketch.

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

ข้อวัตรของที่วัดถ้ำเมืองนะ คือ..

กิน-นอน-สวดมนต์

ในหน้านี้แนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น หรือสำหรับผู้สนใจทบทวนความรู้ ส่วนรายละเอียดที่มากขึ้น โปรดฟังจากการบรรยายธรรมของพระเดชพระคุณท่าน “หลวงตาม้า” เป็นหลักนะคะ


>> ในการสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิ ให้สวดด้วยอารมณ์สบายๆ อย่ากด/ อย่าเพ่ง/ อย่าอยากเห็น หรือไม่อยากเห็นอะไร ทำอารมณ์ให้สบายๆ ตาอยู่ที่ภาพ (มองสบายๆ) จิตอยู่ที่พระ (ที่นำมากำภาวนา) หรือจิตอยู่กับไตรสรณคมน์, หรืออยู่กับหลวงปู่ดู่, หรืออยู่กับจักรพรรดิ, หรืออยู่กับคำบริกรรมบทสวด นั่นคือ..ให้จิตอยู่กับบุญกุศล

>> มองภาพพระ(ภาพใดก็ได้ที่เราชอบ) แล้วหลับตาเบาๆ ..นึกถึงภาพพระเอาไว้ พอภาพหายไปก็ลืมตามองใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สบายๆ หรือบางท่านก็นึกในใจคุยกับหลวงปู่ดู่, บางท่านก็นึกไปสวดหรือไปสัพเพฯ ตามสถานที่ต่างๆ, บางท่านก็พิจารณาข้อธรรม, บางท่านก็พิจารณาความหมายของบทสวด เป็นต้น ให้จิตวนเวียนอยู่แถวนี้ และนึกในใจขอบารมีหลวงปู่ดู่ อัญเชิญเทพพรหมทุกภพทุกชั้น และทุกภพภูมิ มาสวดมนต์กับเราด้วย โดยเฉพาะโลกของวิญญาณ เวลาเราสวด-เขาก็สวด, จิตเราสว่าง-เขาก็สว่าง เป็นมิตรเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิด

>> การแผ่บุญ หรือการสัพเพฯ อัญเชิญพระเข้าตัว
น้อมอาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ, บารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิเป็นต้นมา, บารมีรวมพระปัจเจกฯ, พระโพธิสัตว์, พระธรรม, พระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต

..น้อมมา..ผ่านที่เรา..ซึ่งมีรูปนาม พร้อมเจริญเมตตา(คือมีความปรารถนาดี ) แล้วแผ่บุญให้กับโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุอย่างไม่มีประมาณ (หรือเจาะจงแผ่ให้ใครก็ได้ หรือนึกแผ่ให้กับครูบาอาจารย์, บิดามารดา, หมู่ญาติ, ผู้มีพระคุณ, เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เป็นต้น)

>>ซึ่งในขณะเราสวดมนต์ ก็เป็นการแผ่บุญไปด้วย โดยอธิษฐานให้บุญกุศลที่เราสร้าง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันและอนาคต ให้แผ่ไปโดยอัตโนมัติตลอดชีวิต

 >> สิ่งที่ท่านเน้น..คือ  ให้สวดมนต์ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน, จะกินข้าว, อาบน้ำ ฯลฯ ก็ให้หมั่นสวด, หมั่นแผ่, หมั่นโมทนาบุญ, หมั่นห่างจากอารมณ์ทางโลก (อยู่ไหนก็สวดได้ จะอยู่ในห้องน้ำ หรือจะทำกิจอันใดอยู่ก็สวดได้ เพราะเวลาเราตาย เราก็ตายได้ทุกที่ ท่านจึงให้หมั่นสวดได้ทุกที่ทุกเวลา จะสวดในใจหรือสวดออกเสียงก็ได้ตามความเหมาะสม) *** สิ่งสำคัญคือ “ทรงพรหมวิหาร” คือ.. มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา ไม่รำคาญในรูปรสกลิ่นเสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน.

ไปไหนก็สวด ไปไหนก็แผ่เมตตา ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็รีบเบนรีบเปลี่ยนให้ไว ให้จิตผูกอยู่กับไตรสรณคมน์, อยู่กับจักรพรรดิ, อยู่กับหลวงปู่ดู่ โดยเฉพาะตอนนอน ให้สวดจนหลับ นอนที่ไหนก็ให้สวด ให้ทำอย่างนี้ทุกวัน…จนชิน.

เวลาจะแผ่บุญ ให้นึกถึงหลวงปู่ดู่ทุกครั้ง แล้วแผ่ให้กับมนุษย์, สัตว์, วิญญาณ หรือ แผ่ให้กับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ …ไปไหนก็หมั่นสวดหมั่นแผ่เป็นประจำจนกลายเป็นปกตินิสัย

“หลวงปู่ดู่” ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมาก กระแสบุญบารมีของท่านยังหมุนเวียนอยู่ในโลก ดังนั้น เราจึงน้อมมาเพื่อแผ่เมตตา หรือเพื่อสร้างบารมี หรือเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเอง, ต่อส่วนรวม, ต่อโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งในการขอบารมีท่านมาสร้างประโยชน์นี้ ขอเพียงเป็นสิ่งที่ถูกครรลอง คลองธรรม.

คลิกฟัง หลวงตาม้าอธิบายถึงศาสตร์ของหลวงปู่ดู่คลิกฟัง ศาสตร์ของหลวงปู่ดู่ ท่านสอนหลวงตาม้าอย่างไร ?คลิกฟัง สิ่งที่หลวงปู่ดู่ ท่านเตือนให้ระวัง !*** คลิกฟังเสียงสวดมนต์ บทพระมหาจักรพรรดิ
*** ตารางสวดมนต์ของทางวัด และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

คำสอนของพระเดชพระคุณ “หลวงตาม้า”

รักทุกคน ไว้ใจเป็นบางคน ไม่เกลียดใครเลยสักคน


ให้ฝากความดีไว้กับมนุษย์, สัตว์, วิญญาณ เพราะในการเวียนว่ายตายเกิดต้องเจอกันอยู่ อย่าไปทำไม่ดีกับใคร, อย่าไปว่าใคร-ให้ว่าตัวเอง


ที่วัดไม่ได้บังคับใช้ให้ใครทำงานอะไร แต่เน้นให้สวดมนต์ภาวนา หรือถ้าใครจะทำ..ก็อย่าไปว่าคนอื่นที่เขาไม่ทำ ให้ระวังวจีกรรมที่ไม่ดี


“ให้ระวังตัวเอง – ระวังคนอื่น”


วัดเราเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ ไม่มีพี่เลี้ยงคอยบอก” ..ให้ดูแลข้อวัตรตนเอง ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น /ที่วัดเราเน้นการสวดมนต์ ไม่มีพิธีดูดวงสะเดาะเคราะห์


ถ้าจะไปนั่งคุยกัน ..ไปนอนดีกว่า เห็นหลายรายแล้ว ยิ่งคุยมากยิ่งกระทบกันมาก แรกๆ ก็คุยกันดี ต่อไปก็มีการกระทบอารมณ์กัน ..เสียเวลามาแก้ไข !


กินพอดี, นอนพอดี, พูดน้อย, สวดมนต์ทำกรรมฐานให้มาก


ผู้ที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติถือว่าโชคดีมาก ให้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนา ลดการพูดคุยและสื่อสารเท่าที่จำเป็น ไม่ควรเกาะกลุ่มคุยกัน / ไม่ควรเกาะกลุ่มทำอาหาร


ที่วัดเราไม่ได้เน้นว่าต้องบวชโกนผม เพราะจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็สวดมนต์ภาวนาได้เหมือนกัน จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ได้ ไม่ได้บังคับ ส่วนคนที่กลับบ้านไปก็อย่าหยุดสวดมนต์ ให้อธิษฐานบวชจิตหรือบวชในก็ได้ หรือให้ทำต่อเนื่อง จะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้


จังหวะภพชาติ , เวลา, สถานที่, โอกาส ..เหมาะแล้วที่ได้มาปฏิบัติ ชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมาก มีอาหาร, มีที่อยู่อาศัย, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค …แค่นี้ก็พออยู่ได้แล้ว ..ให้รีบปฏิบัติ จะทำหรือไม่ทำ “ยังไงเราก็ต้องตาย”


“อย่าอยู่อย่างประมาท” ตอนนี้ยังไม่รู้หรอก..แต่พอตายไปจะเสียดายทีหลังว่า…ทำไมเราไม่ทำ ?


“พุทธพรหมปัญโญ”
พุทธะ ก็คือผู้รู้, ผู้ตื่น, ผู้เบิกบาน
ส่วน “พรหมปัญโญ” คือผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา) เป็นผู้ไม่รำคาญในรูป/รส/กลิ่น/เสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน

ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com

Webmaster : Ask Luangta