วิธีปฏิบัติ

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

ข้อวัตรของที่วัดถ้ำเมืองนะ คือ..

กิน-นอน-สวดมนต์

ในหน้านี้แนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น หรือสำหรับผู้สนใจทบทวนความรู้ ส่วนรายละเอียดที่มากขึ้น โปรดฟังจากการบรรยายธรรมของพระเดชพระคุณท่าน “หลวงตาม้า” เป็นหลักนะคะ


>> ในการสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิ ให้สวดด้วยอารมณ์สบายๆ อย่ากด/ อย่าเพ่ง/ อย่าอยากเห็น หรือไม่อยากเห็นอะไร ทำอารมณ์ให้สบายๆ ตาอยู่ที่ภาพ (มองสบายๆ) จิตอยู่ที่พระ (ที่นำมากำภาวนา) หรือจิตอยู่กับไตรสรณคมน์, หรืออยู่กับหลวงปู่ดู่, หรืออยู่กับจักรพรรดิ, หรืออยู่กับคำบริกรรมบทสวด นั่นคือ..ให้จิตอยู่กับบุญกุศล

>> มองภาพพระ(ภาพใดก็ได้ที่เราชอบ) แล้วหลับตาเบาๆ ..นึกถึงภาพพระเอาไว้ พอภาพหายไปก็ลืมตามองใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สบายๆ หรือบางท่านก็นึกในใจคุยกับหลวงปู่ดู่, บางท่านก็นึกไปสวดหรือไปสัพเพฯ ตามสถานที่ต่างๆ, บางท่านก็พิจารณาข้อธรรม, บางท่านก็พิจารณาความหมายของบทสวด เป็นต้น ให้จิตวนเวียนอยู่แถวนี้ และนึกในใจขอบารมีหลวงปู่ดู่ อัญเชิญเทพพรหมทุกภพทุกชั้น และทุกภพภูมิ มาสวดมนต์กับเราด้วย โดยเฉพาะโลกของวิญญาณ เวลาเราสวด-เขาก็สวด, จิตเราสว่าง-เขาก็สว่าง เป็นมิตรเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิด

>> การแผ่บุญ หรือการสัพเพฯ อัญเชิญพระเข้าตัว
น้อมอาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ, บารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิเป็นต้นมา, บารมีรวมพระปัจเจกฯ, พระโพธิสัตว์, พระธรรม, พระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต

..น้อมมา..ผ่านที่เรา..ซึ่งมีรูปนาม พร้อมเจริญเมตตา(คือมีความปรารถนาดี ) แล้วแผ่บุญให้กับโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุอย่างไม่มีประมาณ (หรือเจาะจงแผ่ให้ใครก็ได้ หรือนึกแผ่ให้กับครูบาอาจารย์, บิดามารดา, หมู่ญาติ, ผู้มีพระคุณ, เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เป็นต้น)

>>ซึ่งในขณะเราสวดมนต์ ก็เป็นการแผ่บุญไปด้วย โดยอธิษฐานให้บุญกุศลที่เราสร้าง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันและอนาคต ให้แผ่ไปโดยอัตโนมัติตลอดชีวิต

 >> สิ่งที่ท่านเน้น..คือ  ให้สวดมนต์ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน, จะกินข้าว, อาบน้ำ ฯลฯ ก็ให้หมั่นสวด, หมั่นแผ่, หมั่นโมทนาบุญ, หมั่นห่างจากอารมณ์ทางโลก (อยู่ไหนก็สวดได้ จะอยู่ในห้องน้ำ หรือจะทำกิจอันใดอยู่ก็สวดได้ เพราะเวลาเราตาย เราก็ตายได้ทุกที่ ท่านจึงให้หมั่นสวดได้ทุกที่ทุกเวลา จะสวดในใจหรือสวดออกเสียงก็ได้ตามความเหมาะสม) *** สิ่งสำคัญคือ “ทรงพรหมวิหาร” คือ.. มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา ไม่รำคาญในรูปรสกลิ่นเสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน.

ไปไหนก็สวด ไปไหนก็แผ่เมตตา ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็รีบเบนรีบเปลี่ยนให้ไว ให้จิตผูกอยู่กับไตรสรณคมน์, อยู่กับจักรพรรดิ, อยู่กับหลวงปู่ดู่ โดยเฉพาะตอนนอน ให้สวดจนหลับ นอนที่ไหนก็ให้สวด ให้ทำอย่างนี้ทุกวัน…จนชิน.

เวลาจะแผ่บุญ ให้นึกถึงหลวงปู่ดู่ทุกครั้ง แล้วแผ่ให้กับมนุษย์, สัตว์, วิญญาณ หรือ แผ่ให้กับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ …ไปไหนก็หมั่นสวดหมั่นแผ่เป็นประจำจนกลายเป็นปกตินิสัย

“หลวงปู่ดู่” ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมาก กระแสบุญบารมีของท่านยังหมุนเวียนอยู่ในโลก ดังนั้น เราจึงน้อมมาเพื่อแผ่เมตตา หรือเพื่อสร้างบารมี หรือเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเอง, ต่อส่วนรวม, ต่อโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งในการขอบารมีท่านมาสร้างประโยชน์นี้ ขอเพียงเป็นสิ่งที่ถูกครรลอง คลองธรรม.

คลิกฟัง หลวงตาม้าอธิบายถึงศาสตร์ของหลวงปู่ดู่คลิกฟัง ศาสตร์ของหลวงปู่ดู่ ท่านสอนหลวงตาม้าอย่างไร ?คลิกฟัง สิ่งที่หลวงปู่ดู่ ท่านเตือนให้ระวัง !*** คลิกฟังเสียงสวดมนต์ บทพระมหาจักรพรรดิ
*** ตารางสวดมนต์ของทางวัด และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com