แจ้งเรื่อง สถานการณ์ Covid-19

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

*** เดือนตุลาคม 2563 ทางวัดยังไม่เปิดให้คนทางไกลพักค้างคืนที่วัด แต่สามารถมากราบพระหรือมาสวดมนต์ได้ ..สำหรับท่านที่บ้านอยู่ใกล้สามารถมาพักได้ ส่วนท่านที่เดินทางมาไกลอาจต้องพักที่รีสอร์ทข้างนอก ทั้งนี้ ***เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมโรคในเขตหมู่บ้านและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

*** และขอความร่วมมือมายังท่านที่มาจากทางไกล สำหรับท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ พร้อมกับรักษาความสะอาดและระมัดระวังพฤติกรรมอันจะก่อให้เกิดการระบาดของโรค โดยศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นระยะ

>> ทางวัดเริ่มประกาศมาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีแจ้งเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวัด โดยฟังในช่วงหลวงตาม้าบรรยายธรรมแต่ละวันเป็นหลัก

อนุโมทนาบุญที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
เว็บไซต์พุทธพรหมปัญโญ

ขอให้ทุกท่านฟังข่าวสารโดยตรงจากหลวงตาม้าในช่วงการบรรยายธรรมเป็นหลักนะคะ

เว็บไซต์พุทธพรหมปัญโญ
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.org

Webmaster : Ask Luangta