แจ้งเรื่อง สถานการณ์ Covid-19

www.พุทธพรหมปัญโญ.com

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

*** เดือนสิงหาคม 2563 ทางวัดยังไม่เปิดให้คนทางไกลพักค้างคืนที่วัด แต่สามารถมากราบพระหรือมาสวดมนต์ได้ ..สำหรับท่านที่บ้านอยู่ใกล้สามารถมาพักได้ ส่วนท่านที่เดินทางมาไกลอาจต้องพักที่รีสอร์ทข้างนอก ทั้งนี้ ***เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมโรคในเขตหมู่บ้านและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง
>> ฟังเพิ่มเติม หลวงตาม้ามีประกาศแจ้ง ในเทปบรรยายธรรมวันที่ 2 ส.ค.63

*** และขอความร่วมมือมายังท่านที่มาจากทางไกล ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ พร้อมกับรักษาความสะอาดและระมัดระวังพฤติกรรมอันจะก่อให้เกิดการระบาดของโรค โดยศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นระยะ

>> ทางวัดเริ่มประกาศมาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีแจ้งเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสาร โดยฟังในช่วงหลวงตาม้าบรรยายธรรมแต่ละวันเป็นหลัก

อนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563
เว็บไซต์ส่วนกลางวัดถ้ำเมืองนะ
https://buddhaprompanyo.org
Webmaster: Ask Luangta

ทางเพจและเว็บไซต์ จะประกาศแจ้งเฉพาะข้อมูลที่มีการกล่าวแจ้งออกอากาศ และขอให้ทุกท่านฟังข่าวสารโดยตรงจากหลวงตาม้าในช่วงการบรรยายธรรมเป็นหลักนะคะ

เว็บไซต์ส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com

Webmaster : Ask Luangta