ตารางสวดมนต์ประจำวัน/ ทุกสัปดาห์มีกิจกรรมสวดมนต์ต่อเนื่องตลอดวัน

แนะนำวิธีปฏิบัติคร่าวๆ สำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้

แจกฟรี! พระผงกรรมฐาน/บทสวดมนต์/ภาพหลวงปู่ดู่สำหรับทำกรรมฐาน

แนะนำการเดินทางมาวัดถ้ำเมืองนะ/การนั่งรถโดยสารมาจากสถานที่ต่างๆ

การติดต่อที่พัก/เบิกเครื่องนอน/การแต่งกาย/การทานอาหาร

กำหนดการและศาสนกิจ “หลวงตาม้า” เดือนธันวาคม 2562

Radio “หลวงตาม้าบรรยายธรรม” เวลาประมาณ 19:30 น.

บัญชีหลวงตาม้า, การร่วมบุญกับทางวัด และโครงการต่างๆ

โครงการบวชพระฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องบวช 3 เดือนขึ้นไป)

โครงการสร้างพระในดำริหลวงตาม้า ซึ่งอุปถัมภ์โดยตรง

รายชื่อสาขาที่หลวงตาม้ามีดำริสร้าง และอุปถัมภ์โดยตรง

รายการเหรียญบูชา, ปัจจัยเพื่อสาธารณกุศล

ฟังเทปเสียงสวดมนต์ บทจักรพรรดิ 24 ชม. มี 2 แบบ

ช่องทางติดต่อ วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

เกี่ยวกับเรา

ระบบงานส่วนกลาง

About Us

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

=>> ทำหน้าที่แจกพระผงกรรมฐานและบทสวดมนต์พร้อมสื่อธรรมะ, รับรายการร่วมบุญวัตถุมงคลและจัดส่งพระที่ระลึกหรือเหรียญบูชาต่างๆ, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของวัด, แจ้งกำหนดการศาสนกิจของหลวงตาม้า, จัดทำระบบเอกสาร, งานทะเบียนที่พัก และประสานงานอันสำคัญต่อความดำรงอยู่ซึ่งความเหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา.

วัดถ้ำเมืองนะ เป็นวัดที่เน้นการสวดมนต์ภาวนา  ซึ่งทางวัดจะสวดบท “พระมหาจักรพรรดิ” เป็นหลัก

โดยคำสอนของพระเดชพระคุณ พระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) ซึ่งท่านเดินตามปฏิปทาของ “หลวงปู่ดู่ พระพรหมปัญโญ” วัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นบรมครูที่ท่านเคารพศรัทธายิ่ง และเป็นผู้จุดประกายความรู้ให้กับท่าน  จากนั้นก็ได้ฝึกฝนเพียรปฏิบัติ แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด เพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่นำไปปฏิบัติได้พัฒนาจิตตนเอง  เพื่อสร้างกำลังในการเวียนว่ายตายเกิด  และสร้างบารมีในแนวทางของโพธิสัตว์ เพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่ยังเวียนว่ายตายเกิด และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง นั่นคือศาสตร์ของโพธิสัตว์ โดยมีข้อปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คือ การสวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน โดยทรงพรหมวิหารเป็นข้อธรรมสำคัญ.

LINE วัดถ้ำเมืองนะ ไอดีคือ @watthummuangna

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่  1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

>>> พิกัดแผนที่ <<<
พรหมปัญโญ คือ ผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือ ทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา+กรุณา+มุทิตา+อุเบกขา)

เว็บไซต์ระบบงานส่วนกลาง
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
w
ww.buddhaprompanyo.com
www.buddhaprompanyo.org
www.หลวงตาม้า.com / www.luangtama.com

Webmaster : Ask Luangta