Created with Sketch.

กฐินวัดถ้ำเมืองนะ มีหล่อพระวันที่ 19 ต.ค.62, ถวายกฐิน วันที่ 20 ต.ค.62 

ตารางสวดมนต์ประจำวัน/ ทุกสัปดาห์มีกิจกรรมสวดมนต์ต่อเนื่องตลอดวัน

แจกฟรี! พระผงกรรมฐาน/บทสวดมนต์/ภาพหลวงปู่ดู่สำหรับทำกรรมฐาน

แนะนำการเดินทางมาวัดถ้ำเมืองนะ/การนั่งรถโดยสารมาจากที่ต่างๆ

การลงทะเบียนที่พัก/เบิกเครื่องนอน/การแต่งกาย/การทานอาหาร

กำหนดการ และศาสนกิจ “หลวงตาม้า” เดือน ตุลาคม 2562

แจ้งเรื่อง บัญชีของหลวงตาม้า และการร่วมบุญบูชาพระ หรือร่วมบุญโครงการต่างๆ

โครงการบวชพระฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องบวช 3 เดือนขึ้นไป)

โครงการสร้างพระในดำริหลวงตาม้า ซึ่งอุปถัมภ์โดยตรง

รายการเหรียญบูชา ปัจจัยเพื่อสาธารณกุศล

แนะนำวิธีปฏิบัติคร่าวๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

ฟังเทปเสียงสวดมนต์
บทจักรพรรดิ 24 ชม.

ช่องทางติดต่อ วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ 

รายชื่อสาขาที่หลวงตาม้ามีดำริสร้าง และอุปถัมภ์โดยตรง

เกี่ยวกับเรา

ระบบงานส่วนกลาง
About Us

ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
 หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

=>> ทำหน้าที่แจกพระผงกรรมฐานและบทสวดมนต์พร้อมสื่อธรรมะ, รับรายการร่วมบุญวัตถุมงคลและจัดส่งพระที่ระลึกหรือเหรียญบูชาต่างๆ, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของวัด, แจ้งกำหนดการศาสนกิจของหลวงตาม้า, จัดทำระบบเอกสาร, งานทะเบียนที่พัก และประสานงานอันสำคัญต่อความดำรงอยู่ซึ่งความเหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา.

LINE วัดถ้ำเมืองนะ
ไอดีคือ @watthummuangna

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

>>> พิกัดแผนที่ <<<

พรหมปัญโญ คือ ผู้มีปัญญาอย่างพรหม
คือ ทรงพรหมวิหาร
(มีเมตตา+กรุณา+มุทิตา+อุเบกขา)


  << เว็บไซต์ระบบงานส่วนกลาง >>

www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com
www.หลวงตาม้า.com
www.luangtama.com

WEBMASTER : Ask Luangta