เว็บไซต์ส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

มีปรับข้อมูลในเว็บ(ติดตามอัปเดทข่าวสารในช่วงหลวงตาม้าบรรยายธรรมเป็นหลักนะคะ)
Webmaster:Ask Luangta

เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของไวรัส ช่วงนี้ยังไม่เปิดให้คนทางไกลมาพักค้างที่วัด

ตารางสวดมนต์ประจำวัน และกฎข้อห้ามที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรทราบ

แจกพระผงฯ,บทสวด,รูปหลวงปู่ดู่ ขอรับได้ที่วัด หรือบูธเคลื่อนที่ของทางวัด

แนะนำวิธีปฏิบัติคร่าวๆ สำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้

วิทยุออนไลน์ ถ่ายทอดสดเสียงหลวงตาม้าบรรยายธรรม เริ่มประมาณ 19:30 น.

การติดต่อที่พัก/การเบิก-คืนเครื่องนอน/การแต่งกาย/การทานอาหาร

แนะนำการเดินทางมาวัดถ้ำเมืองนะ / การนั่งรถโดยสารหรือขับรถมาเอง

โครงการในดำริหลวงตาม้า บวชพระฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องบวช 3 เดือนขึ้นไป)

โครงการสร้างพระในดำริหลวงตาม้า ซึ่งอุปถัมภ์โดยตรง

เลขที่บัญชี “หลวงตาม้า” และการร่วมบุญโดยตรงกับทางวัด

รายชื่อสาขาที่หลวงตาม้ามีดำริสร้าง และอุปถัมภ์โดยตรง

เสียงสวดบทจักรพรรดิ 24 ชม.
(มี 2 แบบให้เลือกฟัง)

วัดถ้ำเมืองนะ เป็นวัดที่เน้นการสวดมนต์ภาวนา  ซึ่งทางวัดจะสวดบท “พระมหาจักรพรรดิ” เป็นหลัก

โดยคำสอนของพระเดชพระคุณ พระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) ซึ่งท่านเดินตามปฏิปทาของ “หลวงปู่ดู่ พระพรหมปัญโญ” วัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นบรมครูที่ท่านเคารพศรัทธายิ่ง และเป็นผู้จุดประกายความรู้ให้กับท่าน  จากนั้นก็ได้ฝึกฝนเพียรปฏิบัติ แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด เพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่นำไปปฏิบัติได้พัฒนาจิตตนเอง  เพื่อสร้างกำลังในการเวียนว่ายตายเกิด  และสร้างบารมีในแนวทางของโพธิสัตว์ เพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่ยังเวียนว่ายตายเกิด และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง นั่นคือศาสตร์ของโพธิสัตว์ โดยมีข้อปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คือ การสวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน โดยทรงพรหมวิหารเป็นข้อธรรมสำคัญ.

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
(ฝ่ายทะเบียนที่พัก 082-898-4607)

>>> พิกัดแผนที่วัด <<<
พรหมปัญโญ คือ ผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือ ทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา+กรุณา+มุทิตา+อุเบกขา)

เว็บไซต์ส่วนกลาง
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
w
ww.buddhaprompanyo.com
www.buddhaprompanyo.org

(Webmaster : Ask Luangta)