วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่)•วัดถ้ำเมืองนะ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ช่วงนี้ ! ทางวัดงดรับผู้มาปฏิบัติธรรม และงดพักค้างทุกกรณี

แจ้งเรื่องสถานการณ์โควิด /ทางวัดงดรับผู้มาปฏิบัติธรรม และยังไม่เปิดให้พักค้าง

ตารางสวดมนต์ประจำวัน และกฎข้อห้ามที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรทราบ

วิทยุออนไลน์ ถ่ายทอดสดเสียงหลวงตาม้าบรรยายธรรม เริ่มประมาณ 19:30 น.

ข่าวสาร+ศาสนกิจหลวงตาม้า (Link ไป FB วัดพุทธพรหมปัญโญ:วัดถ้ำเมืองนะ)

คำแนะนำ วิธีสวดมนต์บทจักรพรรดิสำหรับผู้เริ่มต้น

โครงการบวชพระฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องบวช 3 เดือนขึ้นไป)

รายชื่อสาขา และโครงการสร้างพระในดำริของหลวงตาม้า

เลขที่บัญชี “หลวงตาม้า” และการร่วมบุญโดยตรงกับทางวัด

เสียงสวดบทจักรพรรดิ 24 ชม. (มี 2 แบบ)

ป้ายคำสอน ลิ้งก์ไปยัง FB: Ask Luangta

วัดถ้ำเมืองนะ เป็นวัดที่เน้นการสวดมนต์ภาวนา  ซึ่งทางวัดจะสวดบท “พระมหาจักรพรรดิ” เป็นหลัก

โดยคำสอนของพระเดชพระคุณ พระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) ซึ่งท่านเดินตามปฏิปทาของ “หลวงปู่ดู่ พระพรหมปัญโญ” วัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นบรมครูที่ท่านเคารพศรัทธายิ่ง และเป็นผู้จุดประกายความรู้ให้กับท่าน  จากนั้นก็ได้ฝึกฝนเพียรปฏิบัติ แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด เพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่นำไปปฏิบัติได้พัฒนาจิตตนเอง  เพื่อสร้างกำลังในการเวียนว่ายตายเกิด  และสร้างบารมีในแนวทางของโพธิสัตว์ เพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่ยังอยู่ในวัฏฏะ และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง นั่นคือศาสตร์ของโพธิสัตว์ โดยมีข้อปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คือ การสวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน โดยทรงพรหมวิหารเป็นข้อธรรมสำคัญ.

✓ ข้อควรทราบ : ศาสตร์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เป็นความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ดู่ท่านถ่ายทอดให้กับหลวงตาม้า ซึ่งอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างจากศิษย์ท่านอื่นบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ครูบาอาจารย์จะมอบความรู้ที่เหมาะสมกับจริตของศิษย์แต่ละคน  ดังนั้นหากพบว่ามีข้อธรรมอันใดแตกต่างจากที่เคยอ่านหรือเคยฟังมา โปรดใช้ดุลยพินิจในเชิงบวกและปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ให้เหมาะกับสังคมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ก็จะเกิดผลดีต่อสังคมมวลรวมสืบต่อไป  อนุโมทนาสาธุ.

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
(ฝ่ายทะเบียนที่พัก โทรฯ 082-898-4607)

>>> พิกัดแผนที่วัด <<<
พรหมปัญโญ คือ ผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือ ทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา+กรุณา+มุทิตา+อุเบกขา)

เว็บไซต์พุทธพรหมปัญโญ
พุทธพรหมปัญโญ.com | Buddhaprompanyo.org
หลวงตาม้า.com | Luangtama.com
WEBMASTER : ASK LUANGTA