วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่)•วัดถ้ำเมืองนะ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติธรรมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการมาปฏิบัติธรรม *** สำหรับข่าวสารงานบุญต่างๆ โปรดติดตามฟังในช่วง “หลวงตาม้าบรรยายธรรม” เป็นหลักนะคะ

ตารางสวดมนต์ประจำวัน และกฎข้อห้ามที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรทราบ

วิทยุออนไลน์ ถ่ายทอดสดเสียงหลวงตาม้าบรรยายธรรม เริ่มประมาณ 19:30 น.

แนะนำวิธีปฏิบัติคร่าวๆ สำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้

การติดต่อที่พัก/การเบิก-คืนเครื่องนอน/การแต่งกาย/การทานอาหาร

วิธีเดินทางมาวัดถ้ำเมืองนะ โดยรถโดยสารหรือขับรถมาเอง

โครงการบวชพระฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องบวช 3 เดือนขึ้นไป)

สาขาและโครงการสร้างพระในดำริหลวงตาม้า โดยอนุเคราะห์และอุปถัมภ์โดยตรง

เลขที่บัญชี “หลวงตาม้า” และการร่วมบุญโดยตรงกับทางวัด

เสียงสวดบทจักรพรรดิ 24 ชม.
(มี 2 แบบให้เลือกฟัง)

วัดถ้ำเมืองนะ เป็นวัดที่เน้นการสวดมนต์ภาวนา  ซึ่งทางวัดจะสวดบท “พระมหาจักรพรรดิ” เป็นหลัก

โดยคำสอนของพระเดชพระคุณ พระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) ซึ่งท่านเดินตามปฏิปทาของ “หลวงปู่ดู่ พระพรหมปัญโญ” วัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นบรมครูที่ท่านเคารพศรัทธายิ่ง และเป็นผู้จุดประกายความรู้ให้กับท่าน  จากนั้นก็ได้ฝึกฝนเพียรปฏิบัติ แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด เพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่นำไปปฏิบัติได้พัฒนาจิตตนเอง  เพื่อสร้างกำลังในการเวียนว่ายตายเกิด  และสร้างบารมีในแนวทางของโพธิสัตว์ เพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่ยังเวียนว่ายตายเกิด และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง นั่นคือศาสตร์ของโพธิสัตว์ โดยมีข้อปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คือ การสวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน โดยทรงพรหมวิหารเป็นข้อธรรมสำคัญ.

✓ ข้อควรทราบ : ศาสตร์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เป็นความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ดู่ท่านถ่ายทอดให้กับหลวงตาม้า ซึ่งอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างจากศิษย์ท่านอื่นบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ครูบาอาจารย์จะมอบความรู้ที่เหมาะสมกับจริตของศิษย์แต่ละคน  ดังนั้นหากพบว่ามีข้อธรรมอันใดแตกต่างจากที่เคยอ่านหรือเคยฟังมา โปรดใช้ดุลยพินิจในเชิงบวกและปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ให้เหมาะกับสังคมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ก็จะเกิดผลดีต่อสังคมมวลรวมสืบต่อไป  อนุโมทนาสาธุ.

วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
(ฝ่ายทะเบียนที่พัก โทรฯ 082-898-4607)

>>> พิกัดแผนที่วัด <<<
พรหมปัญโญ คือ ผู้มีปัญญาอย่างพรหม คือ ทรงพรหมวิหาร (มีเมตตา+กรุณา+มุทิตา+อุเบกขา)

เว็บไซต์พุทธพรหมปัญโญ
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
w
ww.buddhaprompanyo.com
www.buddhaprompanyo.org

(Webmaster : Ask Luangta)